Hồng sâm Chính Phủ KGC

Hồng sâm Chính Phủ KGC

Lịch sử của Tập Đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc KGC Cheong Kwan Jang đã gắn liền với lịch sử của văn hóa trăm năm tại đất nước Hàn quốc. KGC và thương hiệu Cheong Kwan Jang được quý trọng theo thời gian, với di sản 100 năm lãnh đầu công nghệ sâm Cao Ly. Với tất cả nỗ lực để khiến Hồng sâm Cheong Kwan Jang được biết đến và vinh danh trên toàn cầu, KGC đã thành lập các văn phòng chi nhánh và hệ thống phân phối trên khắp thế giới. Sau đây là vài dòng tiểu sử của Tập Đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc, Korea Ginseng Corporation (tên thường gọi là Hồng sâm KGC)

Bản quyền của OpenCart
Sản Phẩm Hàn Quốc - Nhà Cung Cấp Uy Tín © 2021. Design By PavoThemes
paymethods